Vera se lució en la tercera
Vera se lució en la tercera